Välj en sida

GETINGE GROUP

Globalt intranät som förenar

Inom Getinge Group fanns ett flertal intranät utan koppling sinsemellan. Behovet av ett gemensamt intranät var stort, och blev än större i samband med att ett förändringsprogram annonserades under slutet av 2015. Maverick och Sigma fick uppdraget att skapa ett nytt globalt intranät från grunden.

Projektets mål var att ge anställda ett globalt och gemensamt intranät som får dem att känna sig som del i ETT bolag. Med smarta funktioner hjälper intranätet till att göra det dagliga arbetet enklare och effektivare, samtidigt som det bidrar till ökat engagemang och en känsla av delaktighet. Lösningen är responsiv med touch-anpassade funktioner för mobiler och surfplattor.

Uppdraget var ett helhetsåtagande där allt från kreativt koncept till teknisk arkitektur, utveckling och utbildning ingick. Inför lanseringen tog vi även fram ett kommunikationskoncept som på ett inspirerande sätt lyfter nytta och fördelar för användaren. Här ingick bland annat posters, banners och guided tours.

Projektet har genomförts i ett nära samarbete med Getinge Group. Vi har nu fått förtroendet att förvalta och kontinuerligt vidareutveckla intranätet åt Getinge Group.

TEKNIKER

SharePoint
Microsoft Azure
EPIServer 8.0 CMS

GETINGE GROUP

Getinge group