Välj en sida

A GUIDE TO

GROWTH DRIVEN MARKETING

Skapa skräddarsydda lösningar och upplevelser med Growth Driven Marketing. Som företag, organisation eller handlare där målet är att skapa medlemmar, sälja varor eller sprida information, är upplevelsen man kan förmedla till sina användare av högsta prioritet. Man måste nå de rätta användarna och samtidigt kunna behålla dem. Growth Driven Marketing, GDM, handlar om att arbeta på ett kundfokuserat sätt genom att ta datadrivna beslut. Det i sin tur gör att du lär känna dina kunder och kan skapa skräddarsydda lösningar och upplevelser som är prioriterade utifrån deras behov. Ladda ner vår guide till Growth Driven Marketing via formuläret till höger och se hur du påbörjar ditt arbete!

GROWTH DRIVEN MARKETING

VILL DU PRATA GROWTH REDAN IDAG?

Håkan Larsson

Chief creative +46 705 711 199 hakan.larsson@sigma.se

Anton Sörlin

Growth Driven Marketing Manager +46 761 88 06 21 anton.sorlin@sigma.se