Välj en sida

HubSpots trattmodell som blivit en ikonisk förklaringsmodell för hela inbound-processen har nu av samma skapare blivit märkt som passé. Det nya? En modell där kundresan istället är ett kretslopp. Hälsa på Flywheel.

Funnel – Trattmodellen för Inbound Marketing

Marknadsföring enligt inbound-modellen är fortfarande ett område inom marknadsföring som är på frammarsch. Sedan konceptet myntades har tratten spelat en central roll i att förklara köpresan från prospekt till kund. Denna ”funnel” har delat upp köpresan i fyra faser:

  1. Attract – Att attrahera prospekt
  2. Convert – Att konvertera dem till lead
  3. Close – Att ta hand om leads och bygga relationer tills dess att affären är tecknad
  4. Delight – Att kontinuerligt skapa bra kundupplevelser

Funnel används som verktyg för att tydligare definiera olika steg under resans gång. Det är hjälpsamt för att skapa rätt typ av innehåll och kommunikation för målgruppen beroende på var de befinner sig i sin resa, samt då det ger en bra grund för att kunna mäta och analysera hur det går.

Ofta har arbetet varit uppdelat, där Marknad och Sälj ansvarar för olika delar av resan och lämnar över kontakter sinsemellan för att driva på affären. För många organisationer har sedan kunden, som är slutmålet, kommit som en eftertanke. Här har det saknats uppföljning och Delight.

Kunderna har förändrats och därför även modellen

Nyligen fick vi höra HubSpots CEO, Brian Halligan, tala vid den stora mässan Inbound2018. Där proklamerade han: ”The funnel is a broken metaphor we are using”.

Han utvecklade genom att förklara att under den period som tratten regerat, 2006-2018, har de marknadsförare och säljare som använt sig av modellen fokuserat främst på faserna Attract och Convert.

Enligt honom har den viktigaste fasen Delight, som går ut på att ta hand om förvärvade kunder som har kommit in, glömts bort. Därför omdefinierar han och HubSpot nu funneln för att sätta kunden och kundupplevelsen i centrum.

Tips! Se en kort video där HubSpot själva säger hej då till tratten och hej till sitt flywheel här.

Vad är Flywheel?

Flywheel är en visualisering av ett kretslopp där kunder står i centrum för affären. Modellen är central för att förklara Inbound Marketing.

Tanken med Flywheel är att när kunden står i centrum fokuserar organisationen på att växa genom att behålla kunder och göra dem nöjda. Tratt-tänket gör att mycket investeras i att få till affärer, men att kunder sedan upplever en skillnad i vad som har sålts in och vad de har fått. Speciellt relationsbyggandet som i många fall plötsligt tar stopp när affären väl är undertecknad. Det resulterar i att kunderna löper stor risk att inte vara kvar; mycket av det hårda arbetet går förlorat.

Fokus på kundnöjdhet och retention, alltså att behålla kunden, gör dem till ambassadörer som hjälper ditt företags tillväxt. Ta bort friktion. Gör det lätt för dem att handla, köpa igen, få kundservice och att avsluta en tjänst ifall de inte är nöjda. Ryktet sprider sig, och likt viralvideos på internet som sprids som en löpeld, är Word-of-Mouth ofta en första mötesplats mellan nya leads och ditt företag.

Så, vad väntar du på? Du måste tänkta annorlunda. Du måste fokusera på att glädja kunder. Du måste börja tänka Flywheel.

Fast i Funnel? Vi hjälper dig!

Flywheel och funnel är olika förklaringsmodeller och tankesätt för hur du strukturerar arbetet med marknad, sälj och kundservice. När flywheel nu tar över är det dags att lägga om sin strategi så att inbound-arbetet inte halkar efter.

Vi hjälper dig gärna! Boka ett möte med någon av våra Inbound-experter och låt dem se över den funnel ni har idag så får ni sedan hjälp att påbörja arbetet med ert flywheel.

Natalia Butor

Project Manager ‭

+46 704 97 81 10‬3

natalia.butor@sigma.se

Anton Sörlin

Inbound & Marketing Automation Specialist

+46 761 88 06 21

anton.sorlin@sigma.se

Fem steg för en bättre kundupplevelse

Ett bra sätt för att hitta inspiration till såväl sig själv som sin organisation, är att kika in i studier från exempelvis Econsultancy och Google. Med bakgrund inom publicist-, retail- och B2B-branschen, kan vi känna igen oss i hur det har sett ut på andra platser i...

Vad är Inbound Marknadsföring?

Foto: Matthew Henry. Inbound marknadsföring – strategin som hjälper dig optimera innehåll utifrån dina riktiga användares behov och intressen. Resultatet? Fler köpbenägna leads. I det här blogginlägget ska jag försöka förklara den resultatdrivna...

Digital marknadsföring på kundens villkor

Ge dina besökare, användare och kunder den upplevelse de förväntar sig– och mer! De flesta av oss besökare, användare och kunder har idag högre förväntningar på lösningar och upplevelser än tidigare. Den upplevelse du som företag, organisation eller handlare kan...

Vad är Marketing Automation?

Foto: Sunisa Mist. Marketing automation är systemet som förenklar er marknadsprocess och samtidigt hjälper er med leadsgenerering. Hur? Genom att anpassa innehåll utifrån era kunders digitala fotspår.   Många idag tror att ju mer marknadsföring som produceras, desto...

Terminologin som hjälper dig att förstå internetmarknadsföring

Alla vet vi hur svårt det kan vara att "möta bonden på bondens språk" när det handlar om internetmarknadsföring och akronymer. Oavsett om vi ska exponera en ny kollega eller kund för en akronym inom internetmarknadsföring så kan vi aldrig vara helt säkra på att...

84 akronymer som hjälper dig att förstå internetmarknadsföring

Alla vet vi hur svårt det kan vara att "möta bonden på bondens språk" när det handlar om internetmarknadsföring och akronymer. Oavsett om vi ska exponera en ny kollega eller kund för en akronym inom internetmarknadsföring, kan vi aldrig vara helt säkra på att...

Stresstesta din sajt och förbättra din inbound marketing

Har du funderat på varför du syns dåligt i sökmotorerna? Om du upptäckt att du kanske inte indexeras på Google särskilt bra, kan det vara en bra idé att göra ett stresstest. Ett stresstest kan bestå av ganska enkla verktyg och värden. Läs vidare för några snabba tips...

Skapa en digital marknadsföringsstrategi i endast tio steg

Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hur den operativa marknadsföringsstrategin ser ut, vad den innehåller och hur den presterar. Frågorna som vi mår bra av att ställa oss kan vara många, men de flesta team brukar ställa frågor i stil med: Innehåller...

Hur många leads behöver du för att nå ditt intäktsmål?

Försöker du fånga så många B2B-leads som möjligt med din leadsgenerering? Har du en tydlig förståelse för hur många leads du verkligen behöver? Ett trick från oss är att du kan börja med ditt årliga intäktsmål. Utifrån ditt årliga intäktsmål kan vi sedan arbeta...

Skapa insikter om dina besökare och öka din konvertering!

Vid arbete med konverteringsoptimering, strävar man efter att få besökare att göra det du vill att hen ska göra på din webbplats. Det kan exempelvis handla om att få en besökare att göra ett köp via en e-handel, en registrering av ett nyhetsbrev eller en delning av...
Share This