Välj en sida

Ett bra sätt för att hitta inspiration till såväl sig själv som sin organisation, är att kika in i studier från exempelvis Econsultancy och Google. Med bakgrund inom publicist-, retail- och B2B-branschen, kan vi känna igen oss i hur det har sett ut på andra platser i förhållande till studien i fråga. Vad är det då Econsultancy och Google kan rekommendera vidare till andra? Låt oss titta på fem listade punkter.

Steg 1: Våra kunder kan börja med att identifiera sina kunskaper och eventuella gap.

Kunder kan ta reda på vad deras team redan vet och vad de behöver lära sig genom kunskapstester inom företagsanpassade program, träningsmoduler och andra kanaler.

Varför det spelar roll? Genomgående för alla typer av organisationer är att hela 75% av alla marknadsförare tycker att bristen på utbildning och träning i dataanalys och analytics, är den största barriären till att göra fler nyckelbeslut baserade på datainsikter. Man kan sätta en miniminivå på kunskapskrav för att accelerera alla i teamet till att kunna analysera data.

Steg 2: Våra kunder kan se till att deras data är redo för prime time

Innan man ger någon eller några en insyn i datan, är det viktigt att se till att den är presentabel. Bra data är användbar data, vilket innebär att den ska vara ren, organiserad, säker och förståelig.

Varför det spelar roll? Ledare är 33% mer sannolika att säga att deras data- och analytics-strategi förklarar hur organisationen definierar och mäter interaktioner genom kundresan. Detta skapar förutsättningar för tydliga definitioner och gemensamma mätvärden så att alla som jobbar med marknadsföring kan prata samma språk.

Steg 3: Kunder kan skapa förutsättningar för enklare tillgång till data

Kunder kan befria data från organisatoriska silos för att bättre kunna förstå analytikern/analytikernas rapporter och rekommendationer samt hur dessa ska användas.

Varför detta är viktigt? Det öppnar upp tillgången till data vilket i sin tur kommer förbättra organisationens performance. Detta enligt ledande marknadsförare vilka är 57% mer sannolika än deras motparter, att starkt hålla med i denna approach.

Steg 4: Kunder kan känna igen och premiera dataproffsen

Att ge erkännande och beröm till människor som applicerar datadrivna insikter till sina kampanjer (och ser resultat), eller till sitt arbete, kommer inte bara bygga entusiasm i teamet, utan gör att man även kommer kunna identifiera medlemmar i teamet som kan träna andra och dela sina framgångar.

Varför det är viktigt? Nästan 7 av 10 ledande marknadsförare säger att deras organisation använder data för att ta beslut på samtliga nivåer. Identifiera och lyft datadrivna medarbetare, framförallt de som är aktuella för ledarskapsroller, så att de kan påverka beslut och lära ut detta till andra medlemmar i teamet. Resultatet? Mer insikter.

Steg 5: Teamet har datan på plats

Nu har kanske organisationen en fördel gentemot konkurrenten och då är det viktigt att se till att tekniken är på plats för att sedan kunna ta action.

Varför det är viktigt? Organisationer med integrerad marknadsföringsteknologi har en 59% större sannolikhet att använda sig av digital analys för att optimera användar- och kundupplevelsen i realtid, jämfört med marknadsförare som arbetar utan integrerade system. Att leverera en mer relevant kundupplevelse är en win-win för alla.

När du fått steg 1-5 på plats kanske du redan har börjat fundera på framtiden?

När du väl gör det så är det dags att börja fundera över hur man på bästa sätt kan investera i sin egen ”full stack”, det vill säga vilka verktyg behövs och hur integreras dessa mot varandra? Det är fundamentalt viktigt att göra detta för att i sin tur kunna ta nästa steg in i modern kundvård och marknadsföring genom djupa insikter och direkta actions.

Hur bra tycker du att ni är på att anamma datadrivna insikter?

Vad upplever du i din vardag som kan vara bra att dela med dig av? Dela artikeln så följer vi med i diskussionen.

Källa: Econsultancy/Google ”The Customer Experience is written in data”

”Organisationer med integrerad marknadsföringsteknologi är 59% mer sannolika att använda digital analys för att optimera användar- och kundupplevelsen i realtid jämfört mot marknadsförare som arbetar utan integrerade system. Att leverera en mer relevant kundupplevelse är en win-win för alla.”
Share This