Välj en sida

ETT LÖFTE 2018

03

januari, 2018

När #metoo flög över världen i höstas skapade flera branscher sina egna taggar, där kvinnor publicerade skrämmande exempel på sexism och diskriminering från just sina arbetsplatser. Som kommunikationsbyrå, med ett ben i IT-branschen och det andra i reklambranschen, påverkade framför allt #sistabriefen och #teknisktfel oss här på Maverick.

Vi har naturligtvis en Likabehandlingspolicy för hela Sigma IT Consulting och har haft så i många år. Men ett dokument är inte mer än ett dokument – det är alla vi som arbetar här som ger det liv. Vårt nyårslöfte för 2018 är därför att skapa ännu mer action i policyn. Vi ska fortsätta jobba hårt för att ingen på vårt företag eller i vår bransch, ska bli diskriminerad, utnyttjad eller illa behandlad.

Vi startar genom att bland annat:

 • Skapa en checklista för att förtydliga våra värderingar.
 • Skapa onboarding-material kring likabehandling för nya medarbetare.
 • Diskutera frågan i ledarskaps- och chefsutbildningar.
 • Fortsätta driva och utveckla inkluderande kultur när vi utvecklar kommunikation och digitala tjänster i dialog med våra kunder.
 • Skapa dialog med partners och leverantörer.
 • Skapa fler interna forum för en levande och hållbar diskussion mellan medarbetarna.

  Maverick börjar inte från noll men vi har nolltolerans

  Redan idag har vi årliga medarbetarenkäter som fångar upp diskriminering och sexualisering. Vi har tydliga vägar för att anmäla ojämlik behandling och riktlinjer för hur chefer ska hantera dessa frågor. På Maverick har vi en bra balans mellan antalet kvinnor och män. Vi följer Sigma IT Consultings Likabehandlingspolicy och Jämställdhetsplan. Läs gärna mer om Sigma ITC:s värderingar.

  #metoo har lyft en viktig fråga och den förändring som nu har påbörjats kommer förhoppningsvis att märkas i hela samhället. Arbetet är inte färdigt i och med vårt nyårslöfte – det har bara börjat!

  Maverick värdesätter och ser det som en självklarhet att alltid driva en bra och jämställd företagskultur för alla.

  Ledningsgruppen på Maverick genom Henrik Askervi, Head of Maverick

Share This